გზავნილი კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ: კარგი პრაქტიკები ადრესატი მუნიციპალიტეტებისთვის

ბროშურა მომზადებულია კვლევითი პროექტის “კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ: კვლევაზე დაფუძნებული პრაქტიკა ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობისთვის” ფარგლებში

გვანცა სალუქვაძე https://example.com/norajones (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)https://www.tsu.ge/ , ნათია კეკენაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)https://www.tsu.ge/ , თემურ გუგუშვილი https://temurgugushvili.ge/ (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი)https://ibsu.edu.ge/ge/ , ანდრო ქორთუა (სითი ინსტიტუტი საქართველო)http://cityinstitute.ge/
02-26-2023

ბროშურა მომზადებულია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ინიციატივის Climate Promise ფარგლებში, როგორც ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილი, NDC თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის, გერმანიის, იაპონიის, ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს, შვედეთის, ესპანეთის, ბელგიის, ისლანდიის, იტალიის და პორტუგალიის მთავრობების, და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ძირითადი დონორების დაფინანსებით.

მოამზადა:
სითი ინსტიტუტი საქართველო (CIG)
მისამართი
პეკინის ქუჩა 31
0160 თბილისი, საქართველო

ავტორები:
გვანცა სალუქვაძე
ნათია კეკენაძე
თემურ გუგუშვილი

დიზაინი:
ანდრო ქორთუა

კონტრიბუტორები:
მალხაზ მერაბიშვილი
ლელა მდინარაძე
ელენე დარჯანია

პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებელია სითი ინსტიტუტი საქართველო

Reuse

Text and figures are licensed under Creative Commons Attribution CC BY-NC 4.0. The figures that have been reused from other sources don't fall under this license and can be recognized by a note in their caption: "Figure from ...".

Citation

For attribution, please cite this work as

სალუქვაძე, et al. (2023, Feb. 26). ndcTracker: გზავნილი კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ: კარგი პრაქტიკები ადრესატი მუნიციპალიტეტებისთვის. Retrieved from https://ndctracker.netlify.app/posts/goodpractices/

BibTeX citation

@misc{Saluqvadzeetal2023,
  author = {სალუქვაძე, გვანცა and კეკენაძე, ნათია and გუგუშვილი, თემურ and ქორთუა, ანდრო},
  title = {ndcTracker: გზავნილი კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ: კარგი პრაქტიკები ადრესატი მუნიციპალიტეტებისთვის},
  url = {https://ndctracker.netlify.app/posts/goodpractices/},
  year = {2023}
}